Aldis Eglājs

FOTO: Aldis Eglājs ar meitu Gunu
(aplūkot uzspiežot uz attēla)

Dzimis 1936.gada 8.februārī, Rīgā.

Tēvs Otto Eglājs agronoms, māte Rasma Eglāja skolotāja, studējusi filozofiju.

1955. gadā beidz Rīgas lauksaimniecības tehnikumu ar specialitāti hidrotehniķis.

1962. gadā beidz Rīgas politehnisko institūtu (tagad Tehniskā universitāte) ar specialitāti arhitekts un strādā lauku celtniecības projektēšanā.

1967. gadā aprēķinu grupas vadītājs Teploelektroprojekt, strādā pie konstrukciju aprēķinu metodēm ar ESM (pirmie datori).

1959.-1969 Paralēli studijām un darbam noorganizē un vada amatieru grupu, kura pirmā uzsāk daudzkorpusu jahtu projektēšanu un būvi. Iegūst PSRS Sporta Meistara nosaukumu sacensībās un jahtu tālajos braucienos.

1969. Pāriet darbā uz zvejnieku kolhozu Carnikava, kur laivu cehā noorganizē jūras katamarānu būvi. Paralēli strādā amatieru izpētes grupā, kura nodarbojas ar daudzkorpusu jahtu tehniskajām problēmām.

1974. Uzbūvē pirmo okeāna sacensībām projektēto katamarānu Centaurus un nesekmīgi mēģina dabūt atļauju piedalīties tarnsatlantiskajās vieninieku sacensībās OSTAR 1976.

1980.– 1982. Izstrādā ar zemūdens spārniem aprīkotu jahtu stabilitātes teoriju un ar speciāli būvētu proa tipa jahtu uz zemūdens spārniem pārspēj pasaules ātruma rekordu. Ar plašu apskatu Latvijas katamarāni žurnālā Multihull International Lielbritānijā sāk publicēties ārzemju žurnālos un Latvijas veikums pasaulē tiek novērtēts

http://www.foils.org/catri.htm.

1983.- 1985. Sadarbībā ar PSRS eksporta organizācijām pārveido katamarānu "Centaurus38" ražošanu atbilstoši eksporta prasībām. Patentē trīs no deviņiem izgudrojumiem 11 valstīs. Piedaloties ar katamarāniem starptautiskajās izstādēs Hamburgā un Dženovā, nesaņem atļauju izbraukšanai no valsts.

1988. Organizē Tautas Fronti Carnikavā, kļūst par tās līdzpriekšsēdētāju un vada ekonomisko bloku, piedalās TF dibināšanas kongresā. Noorganizē Laivu un jahtu būves kooperatīvu “Garupe”. Kopā ar apvienību “Interlatvija” noorganizē katamarāna Centaurus 38 reklāmas braucienu pa maršrutu Rīga-Ķīle-Kopenhāgena-Norčopinga-Helsinki-Rīga ar piedalīšanos starptautiskā jahtu izstādē Helsinkos.

1989. Kooperatīvā “Garupe” organizē ārzemju jahtu aprīkojuma iegādi un PSRS pagrīdes miljonāru pirkto katamarānu braucienus uz Izraēlu.

1990.- 1991. Vada kolhoza “Carnikava” privatizāciju, dibina SIA “Garupe”, kļūst par tās lielāko līdzīpašnieku. Kooperatīvu “Garupe” pārveido par SIA Katri ar jahtu izpēti un projektēšanu kā galveno darbības virzienu.

1983.-1996. Strādā pie zemūdens spārnu izpētes plaša patēriņa jahtām. Apgūst modernās jahtu būves tehnoloģijas. Patentē izgudrojumu “Trimarāns ar zemūdens spārniem” Latvijā, Eiropā, ASV, Kanādā.
1997. Zaudē īpašumu Carnikavā, bet gūst iespēju uzbūvēt un demonstrēt Nīderlandē pirmo trimarānu ar zemūdens spārniem "Catri26". No darba SIA “Garupe” tiek atbrīvots.

1998. Organizē trimarānu būvi SIA Rencis Rīgā, SIA PHL Engurē, Aegeanmarine Inc. ASV

http://www.aegeanmarine.com/.

Dibina SIA "Jūras Katri" (Catri Marine Ltd.) ar jahtu marketingu kā galveno darbības virzienu. Uzsāk veidot ārzemju aģentu un servisa tīklu

http://www.catrimarine.de/,

http://www.ahoy-boats.info/,

http://www.catri.se/.

2000. Engurē uzbūvētais trimarāns "Catri22" tiek demonstrēts Dīseldorfā Boot2000.

2001. Sadarbība ar Enguri tiek pārtraukta. Organizē trimarānu "Catri27" būvi Brazīlijā

http://www.multicascos.com/.

2003. Liepājā dibina SIA Catri LL. Trimarānu "Catri24" demonstrē International Multihull Meeting (IMM) Vācijā. Saņem atbalstu priekšlikumam IMM 2005 rīkot Rīgā

http://www.ldja.lv/

2004. Kopā ar SIA V-Auto LV organizē trimarānu ražotni Ventspilī.

Šobrīd SIA Catri LL un SIA "Jūras Katri" valdes priekšsēdētājs, SIA "Katri" direktors, kuras vada kopā ar meitu Gunu - finansu direktori. Precējies, triju meitu tēvs. Skatīt arī

http://www.ldja.lv/vesture_1959.html.