Konkurence - negodīgā...

Iespējams, esam vieni no pirmajiem Latvijā, kuri ar tehniski pārāku, pašu izstrādātu un patentētu produktu iziet pasaules tirgū un kuram nākas konstatēt, ka Latvijā šobrīd pārsvarā realizējas negodīgās konkurences variants. Kopš patentēšanas jau aizvadīti astoņi gadi, par jaunajām jahtām pasaulē ir sakāpināta interese, tomēr visi ražošanas mēģinājumi līdz šim atdūrušies pret prettiesiskas rīcības radītām barjerām. Pasaulē novērtētas Latvijā radītās jahtas izcilās īpašības, bet pasaulē nav saprotama destruktīvā darbība, kas šeit tiek pieļauta.

Ar uzsākto akciju mēs vēlamies dot impulsu pilnvērtīgai tiesiskuma nodrošināšanai rūpnieciskā intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā, kur tas šobrīd nav pietiekams. Jahtu ražošana nepieder biznesam, kurā spēles noteikumus diktē likumus nerespektējošas personas. Neviens jahtas Latvijā nepasūtīs un neviens naudu ražošanā neguldīs, ja tiesiskums un strikta likumu ievērošana valstī netiek nodrošināti. Šībrīža kļūmīgā situācija steidzami un radikāli jāmaina. Pasaulei jāsaņem nepārprotamu pretēju signālu - Latvija nav tā vieta, kur var nesodīti ignorēt likumus un veikt destruktīvu darbību, Latvijā ar tiesiskumu viss ir kārtībā. Tikai tā ir valsts kompetence. Ne izgudrotājs, ne investori un jahtu būvētāji vieni to izdarīt nevar. Tāpēc mūsu ieguldījums tiesiskuma iedibināšanā pārsvarā būs pozitīvo veikuma atspoguļojums un mūsu pateicība tam.

MĒS PATEICAMIES

Latvijas Patentu valdei – par nepamatoti izsniegtā patenta anulēšanu no izsniegšanas brīža un konsultāciju, ka to visātrāk izdarīt.

Gunāram Šteinertam, jahtas “Spaniels” kapteinim – par Jūras Administrācijas doto papildinājumu attiecībā uz daudzkorpusu jahtu būves noteikumu ievērošanu.

Latvijas vēstniecībai Francijā – par 2000.gada martā doto brīdinājumu Nīderlandes jahtu tirgotājiem attiecībā uz iespējamiem Latvijas pilsoņa patenta tiesību pārkāpumiem.

Nīderlandes attiecīgajām institūcijām – par Nīderlandes jahtu tirgotāju saukšanu pie atbildības sakarā ar prettiesisku rīcību attiecībā uz Latvijas jahtu būvētājiem.

VID Kurzemes reģionālās iestādes Muitas pārvaldei – par izsniegtajām dokumentu kopijām, kuras ļāva noskaidrot no Brazīlijas sūtītā trimarāna pusfabrikāta muitošanas patiesos apstākļus.